Hakkımızda

gosb

Hakkımızda

GOSBAB, (Gebze Organize Sanayi Bölgesi Asistanlar Birliği) GOSB’un (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) 27. yaş günü olan  05 Mart 2013 tarihinde resmi olarak kurulmuş, kurucu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda ilk Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Türkiye’de OSB’ler arasında örnek ve öncü olan GOSB‘da yer alan GOSBAB, aynı bölgede bir ilki daha gerçekleştirmenin verdiği mutluluğu ve gururu taşımaktadır.

Birliğin Kuruluş Amacı; GOSB’da bulunan katılımcılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve gelişmelerden anında haberdar olunabilmesi, Türkiye’de ilklere imza atmış, her konuda örnek alınan ve marka olan GOSB’da olmanın öneminin benimsenmesi ve daha ileriye taşınmasına yardımcı olunması amacıyla, asistanlara düşebilecek görevlerin belirlenmesi, asistanlık görevinin ifasında yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi ve bunların paylaşılması, bölgenin daha yakından tanınması, komşuluk ilişkilerinin kurulması ve pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu amaca yönelik, eğitimler düzenlemek, bölge içinde kaynaşmanın sağlanması için organizasyonlar/etkinlikler yapmak, mesleğe yönelik konferanslara, seminerlere v.b. katılmak, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, örneğin; huzur evleri, kadın sığınma evleri, kadın cezaevleri, otistik çocuklara yönelik yardımlar, kermes düzenlemek, SHÇEK v.b. yerlere ziyaretler yapılması birliğin faaliyetleri arasında yer almaktadır.

GOSBAB’da iki tip üyeye yer verilmiştir. GOSB katılımcılarının üst düzey yönetici asistanlarından oluşan üyeler asıl üyelerdir. Ancak, GOSB sınırları içindeki veya dışındaki grup kuruluşlardan da katılımcı üye alınabilmektedir. Bu kişiler katılımcı üye olarak adlandırılmakta, her türlü etkinlikte birlikte hareket edilmekte sadece Yönetim Kuruluna seçme ve seçilme hakkına haiz değildirler. Amaç,  daha sonra başka ad altındaki birliklerle yapılacak birleşmelerde, adından da anlaşılacağı üzere, GOSB sınırları içinde yerleşik katılımcıların asistanlarının söz hakkının sağlanmasıdır.

Hedef, Türkiye’de yer alan OSB’lerin Asistanlar Birliklerinin yer aldığı OSBAB Üst Kuruluşu’nun (Organize Sanayi Bölgeleri Asistanlar Birliği Üst Kuruluşu) hayata geçirilmesidir.