Simya gelişim / Kağan Ünver’den ‘’Değişim, stres ve olgular” eğitimi aldık.