Atatürk ve Kadın’a Verilen Haklar…

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması, 1930’larda, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmıştır.

Atatürk‘ün önderliğinde gerçekleştirilen bu tür insani devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için çok önem taşımaktadır. Kadının insan statüsünde algılanmasını sağlayan, ona değer veren liderimize sonsuz minnet ve teşekkürlerimizle…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *